Ce oferim?


1. Reducerea costurilor fixe și variabile;
2. The company’s Doctor;
3. Asistență pentru Consilii de Administrație sau Boardurile de Directori, în vederea luării unor decizii strategice sau de elaborare a strategiilor pe termen mediu și lung;
4. Coachingul echipelor de management sau al Executivilor;
5. Mentoring pentru persoanele proaspăt promovate în funcție managerială;
6. Soluții pentru creșterea eficienței și productivității companiei;
7. Programe de training pentru dezvoltarea abilităților și a competențelor unor angajati.
 • Soluții pentru creșterea eficienței și productivității companiei.

  Acest proces include următoarele etape:
  • Auditul companiei – din punct de vedere operațional, financiar, al culturii de organizației, al proceselor de management și leadership, auditul comunicării în companie;
  • Prezentarea rezultatelor auditului proprietarilor sau Consiliului de Administrație sau CEO-ului, după caz;
  • Stabilirea țintelor de atins și a termenilor contractuali;
  • Proiectarea planului intervenției și prezentarea lui în fața clientului;
  • Agrearea acestui plan;
  • Implementarea planului în companie;
  • Oferirea de training, coaching, mentoring sau procese de facilitare angajaților; reproiectarea proceselor ce necesită a fi reformulate;
  • Asistenta completă în implementarea noilor procese și elaborarea de rapoarte de etapă la termele stabilite; introducerea corecțiilor acolo unde acestea sunt necesare; • Evaluarea rezultatelor finale;
 • Reducerea costurilor fixe și variabile

  Acest proces include urmatoarele etape:
  • Analiza operațională și financiară a companiei client in zona:
  » Costurilor fixe (costuri de mentenanță, costurile de personal, OPEX (Operational expenses) - analiza completă a „conversion cost”;
  » Costurilor variabile – materia primă, transport și costurile asociate vânzărilor;
  • Prezentarea rezultatului auditului și agrearea țintelor de atins;
  • Elaborarea planului de lucru și intervenție;
  • Implementarea planului și pregătirea oamenilor cheie pentru a putea să implementeze noile seturi de operațiuni și procese;
  • Evaluarea rezultatelor;

 • The company’s Doctor

  Acest pachet de servicii este gândit a fi un model de asistență de consultanță pe termen mediu și lung al unui client, pe baza de abonament și este compus din:
  • Diagnoza organizațională completă: financiar, operațional, cultura de organizație, auditul proceselor de management, auditul comunicării și leadershipului.
  • Consiliere, coaching, mentoring la cerere ori de câte ori clientul simte nevoia, pe subiectele:
  » Operațiuni și procese de lucru;
  » Comunicare la nivelul echipelor și a managementului;
  » Lean Management
  » Managementul proiectelor și al echipelor;
  » Leadership
  » Finanțe;
  » Restructurare de finanțări;
  » Strategii și politici de resurse umane
  » Strategii și politici de marketing
 • Asistență pentru Consilii de Administrație sau Boardurile de Directori.

  Acest produs este oferit membrilor din Consiliile de Administrație, Directorilor Generali sau antreprenorilor pentru a-i ajuta în procesul de luare a deciziilor mai dificile sau care au implicații ample asupra organizațiilor pe care le conduc. Într-o primă fază are loc o punere în context a consultanților asupra problemelor cu care se confruntă Consiliul de Administrație sau Directorul General. Într-o a doua etapă, consultanții oferă asistență în cadrul ședințelor de Board sau de Consiliul de Administrație și oferirea de feedback participanților asupra proceselor decizionale, recadrări ale problemelor luate în discuție, modele de lucru sau de decizie și expertiza proprie în identificarea soluției celei mai potrivite cu contextul și organizația client. Dacă este necesar, consultanții pot acționa și ca moderatori ai ședințelor pentru a ușura procesul de identificare a posibilelor soluții și de luare a deciziei celei mai bune.

 • Coaching –ul echipelor de directori sau al Executivilor.

  Sesiunile de coaching vor fi acordate sistematic, pe durata a câteva luni, persoanelor cu funcții de directori sau membrii ai Consiliilor de Administrație, antreprenori, în vederea realizării unor schimbări majore în viața lor profesională sau pentru a trece de anumite provocări apărute în activitatea lor sau a firmei și pentru care simt nevoia unui sprijin extern.
  ¿ De ce un coach extern ?
  Pentru că pentru o persoană externă organizației îi este mai ușor să poată să ofere unui client o nouă perspectivă a problemelor cu care se confruntă sau o recadrare a lor, fiind detașat atât față de problema ca atare, cât și față de persoana sau de compania în care lucrează. Un coach are dezvoltată abilitatea de a oferi clientului perspective noi sau recadrari ale problemei, care să-i poată înlesni calea spre soluțiile posibile și ce are de făcut pentru a obține rezultatul dorit.
  Experiența, pregătirea și capacitatea de a fi prezent sunt critice pentru îndeplini în bune condiții acest proces.

 • Mentoring pentru persoanele proaspăt promovate în funcție managerială.

  Procesul de mentoring are la bază transferul de expertiză, cunostințe și experiența de la o persoană experimentată – mentorul – către o persoană mai puțin experimentată, care se confruntă astăzi cu o noua provocare dată de tranziția de la un post de execuție sau de supervizare, la un post de conducere a unei echipe, respectiv de management. Mentorul va apela atât la propria sa experiență cât și la competențele sale manageriale pentru a-l ajuta pe client în demersul său de a face față noii provocări. Decizia și soluțiile vor fi ale clientului, rolul mentorului fiind de a oferi cunoștințele și informațiile necesare ca acesta să poată găsi cea mai buna soluție.

 • Programe de training la cerere, pentru domeniile:

  • Cum să crești eficiența companiei?
  • Îmbunătățirea comunicării în cadrul echipelor de management;
  • Managementul conflictelor în echipe și inter-departamentale;
  • Eficientizarea operatiunilor din companiei;
  • Performance management;
  • Negociere;
  • Vânzări;
  • Sales Management;
  • Leadership;
  • Stress management;
  • Managementul proceselor de schimbare;
  • Quality management;
  • Brand management;
  • Team building și creșterea eficienței echipelor.

Stabilește o întâlnire! +40 722.245.900

Contactează-ne!