Planul de proiect


În acest capitol vă prezentăm cum procedăm în aborarea proiectului la client, care sunt pașii pe care îi urmărim în desfășurarea acestuia.

I

În primul rând, avem nevoie de întâlniri, cu CEO-ul organizației client sau cu proprietarul afacerii pentru a putea înțelege cât mai bine modelul de business, tipul de organizație, problemele cu care se confruntă și care ar fi obiectivele ce se doresc a fi atinse.

II

În a doua etapă, vom veni la client cu un punct de vedere asupra abordării pe care considerăm că ar fi necesar să o folosim și o validăm împreună cu clientul.

III

Odată validată această fază, urmează realizarea contractului de consultanță și se va semna un NDA (Not Disclosure Agreement) care are rolul de a asigura clientul de protecția datelor și a informațiilor cu care vom lucra.

IV

Urmează livrarea ofertei de diagnoză sau audit ce urmează să le realizăm și încadrarea acestora în timp.

V

Se prezintă rezultatul auditului și se validează cu clientul.

VI

Se face oferta de intervenție – planul de lucru conținând procesele, etapele și rezultatele sontate.

VII

Se validează aceasta cu clientul și se fac ajustările necesare, dacă este cazul.

VIII

Pornim la implementarea proiectului și asistență la implementare lui.

IX

Periodic, la intervalele agreate, se oferă rapoarte de progres și se fac ajustări dacă ceea ce am proiectat nu mai concorda cu contextul sau mediul de operare.

X

Se face evaluarea finală la sfârșitul proiectului și se validează rezultatele cu clientul.

Stabileste o intalnire! +40 722.245.900

Contacteaza-ne!